สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน

สติ๊กเกอร์ติดกระจกร้านนวด

แบบ 001 (ร้านป้ายพัทยา ทีพี มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส)

สติ๊กเกอร์ติดกระจกร้านทำเล็บ

แบบ 002 (ร้านป้ายพัทยา ทีพี มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส)