ตัวอย่างผลงานการผลิตของร้าน

นามบัตร PVC

ป้ายพลาสวูด 3mm ขนาด 50X25cm

ป้ายไวนิล + ตาไก่ 150X50cm

ไวนิล + พับขอบ 80X80cm

ไวนิล 190X120cm

ไวนิล 200X100cm

ไวนิล 400X120cm

ไวนิล 

ป้ายพลาสวูดไดคัท ขนาด A3

ป้ายธงญี่ปุ่น 2 หน้า 50X150cm

นามบัตร 9X5.5cm

สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด

สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด

สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด

ไวนิลหลังดำ

ไวนิล

ไวนิล 100X100cm

ป้ายพลาสวูด ไดคัทวงกลม

ป้ายธงญี่ปุ่น

ป้าย X-Frame

ป้ายไวนิล

ตรายางหมึกในตัว

ไวนิล

ป้ายธง 60X150cm

ป้ายสติ๊กเกอร์ติด PP บอร์ด

ป้ายสติ๊กเกอร์ติด PP บอร์ด 230X25cm

ป้ายธงญี่ปุ่น 50X150cm

ป้ายตู้ไฟวงกลม